ריק

סה"כ: ₪0.00

בן איש חי - הלכות

SKU:
15201
מחיר₪45.00

בן איש חי - הלכות מסודרות על פרשיות התורה לשתי שנים.

אוצר פסקי דינים הלכה למעשה, סדורים וערוכים על סדר הפרשיות מהגאון האדיר בנסתר ובנגלה, המקובל האלוקי רבנו יוסף, חיים זצוק"ל.