ריק

סה"כ: ₪0.00

דיני הקדיש

SKU:
60708
מחיר₪25.00

דיני הקדיש - סובב ומקיף דינים וביאורים, עובדות והנהגות בענייני הקדיש למנהגי הספרדים והאשכנזים.

הספר שכבר נמכר באלפי עותקים יוצא כעת במהדורה רביעית מתוקנת ומורחבת.
סגולת הקדיש, מקור ופירוש הקדיש, מנהגי הקדיש ביום האזכרה, דיני עניית אמן, עובדות והנהגות, ועוד.

אימתי שמו של הקב"ה מתעלה, בשעה שישראל נאספים לבתי כנסיות ובתי מדרשות ונותנים שבח וגדולה להקב"ה.
אמר ר' ישמעאל באותה שעה ששומעים אגדה מפי חכם ואח"כ עונים אמן יהא שמה רבא, באותה שעה הקב"ה שמח ואומר למלאכי השרת בואו וראו עם זו שיצרתי לי במה הם משבחים אותי, באותה שעה מלבישים הקב"ה הוד והדר (ילקוט משלי)