ריק

סה"כ: ₪0.00

הליכות עולם

SKU:
65474
מחיר₪299.00

פסקי הבן איש חי ומתחתם הערות הרב עובדיה יוסף בהתאם לפסקי השולחן ערוך שקיבלנו הוראותיו,
ואשר הבן איש חי נטה מדברי השולחן ערוך בכמה עניינים,
כולל מפתח מפורט וקיצור ההלכות בסוף הספר.

סדרה של 8 כרכים.