ריק

סה"כ: ₪0.00

טעם ההלכה

SKU:
68872
מחיר₪55.00

טעם ההלכה - הלכה יומית וסיפור יומי.

בספר זה תהנו מלימוד שתי הלכות יומיות מעשיות, המלוקטות מספרי ה"ילקוט יוסף" למרן הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א.
ההלכות משולבות בביאורים נפלאים שמסבירים את טעם ההלכה ובסיפורים מרתקים.

מסופר על רב גדול שנפגש עם תלמידו לשעבר, שעזב את הישיבה ויצא לעבוד. שאל הרב את תלמידו: "מה אתה עושה?" והלה החל לספר לרב על עושרו הגדול, על המפעלים הגדולים שברשותו, והרב שותק וממתין שהלה יסיים.
כאשר סיים התלמיד לספר את רוב עושרו, שאל אותו שוב הרב: "ומה אתה עושה?"
התלמיד, שסבר שהרב לא הבין את דבריו, החל לחזור ולספר שוב על עושרו הגדול. הרב ממתין שהלה יסיים ושוב שואל: "ומה אתה עושה?"
התלמיד הביט על הרב בתמיהה ושאל: "הרי כבר סיפרתי לרב בהרחבה מה אני עושה, ומדוע שואל הרב שוב?"
חייך הרב ואמר: "עד עכשיו סיפרת מה הקב"ה עושה, כי הרי, העושר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל". כל עושרך, כל הכסף והרכוש שיש לך, הם מידיו של הקב"ה.
אבל אני שואל אותך: מה אתה עושה? הרי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, ואם כן רק החלק הרוחני, לימוד התורה וקיון המצוות - אלו דברים שאתה עושה. 
כל השאר - מידיו של הקב"ה בא!"