ריק

סה"כ: ₪0.00

ילקוט יוסף המלא

SKU:
55
מחיר₪949.00

סט ילקוט יוסף המלא. נערך ע"פ סדר השולחן ערוך אורח חיים,יורה דעה, אבן העזר וחושן משפט עפ"י פסקי מרן השולחן ערוך והרמ"א ובתוספת מרובה של פרטי הלכות מספרי השו"תים ובתוספת פסקי הלכה רבים. סדרה מורחבת של 24 כרכים, כולל עיונים במקורות ההלכה.