ריק

סה"כ: ₪0.00

ילקוט יוסף המקוצר

SKU:
54
מחיר₪117.00

קיצור ילקוט יוסף.

נערך ע"פ סדר השולחן ערוך אורח חיים,יורה דעה,

אבן העזר וחושן משפט, עפ"י פסקי מרן השולחן ערוך

והרמ"א ובתוספת מרובה של פרטי הלכות מספרי השו"תים

ובתוספת פרקי הלכה רבים.

סדרה קצרה של 2 כרכים.