ריק

סה"כ: ₪0.00

לבריאות - מדע התזונה בראי היהדות

SKU:
95136
מחיר₪45.00

לבריאות - מדע התזונה בראי היהדות.

אין עושר כבריאות ! 
ספר זה מדבר על תפיסה העוסקת בבעיות אקטואליות של רפואה מונעת, דרך התגבשותן של תפיסות ממקורות היהדות אשר הביאו להעמקת הידע וההבנה בגישות משלימות אלה.
הרפואה הכללית החלה להתעניין ביתר שאת בתפיסות ובהשקפות רפואיות אחרות ובתוכן, תזונה טבעית ודרך ישומה במחלות שונות.
ספר זה מנסה לגשר על פני הפער הקיין בין שתי האסכולות, בהגישו מאמרים מסכמים על אחדים מן הנושאים האקטואליים.

חלק מהנושאים בספר: תזונה נכונה כדרך ריפוי, תזונה נכונה כדרך חיים, אלרגיות למזון, תזונה נכונה הלכה למעשה, ועוד...