ריק

סה"כ: ₪0.00

מבחר פתגמים ואמרות

SKU:
45870
מחיר₪65.00

מבחר פתגמים ואמרות - מלוקט מדברי חז"ל ומרבותינו הראשונים.

הספר המוגש לפניכם הינו ליקוט ואיסוף של אמרות ופתגמים, רובן מדברי חז"ל, תנאים ואמוראים, ונוספו עליהם גם מרבותינו הראשונים.
כמובן, שאין הספר מתיימר לכנס את כל מאמרי חז"ל, אלא רק טיפה אחת מהים הגדול של פתגמי חכמה ומוסר הפזורים בדברי חז"ל.
הספר חולק לחמישה נושאים כלליים ובהם כ-70 נושאים משניים, על מנת להקל על המחפש אמרות לנושאים מסוימים.
חלוקת הנושאים: מידות (אמת, שקר, גאוה, אהבה, כבוד, שמחה, ועוד...), האדם וסביבתו (ילדות וזקנה, פרנסה וממון, אכילה, רפואה וחולי, זמן, ועוד...), בין אדם למקום (מצוות, חטא, שכר ועונש, צדקה, תפילה, יראת שמים, ועוד...), בין אדם לחבירו (שלום ומחלוקת, תלמיד ורבו, שמירת הלשון, ועוד...), שונות (ישראל והעמים, חינוך, ארץ ישראל, בעלי חיים, ועוד...)