ריק

סה"כ: ₪0.00

מקבציאל - כרך בודד

SKU:
59850
מחיר₪45.00

דרושים ורמזים קצרים, עם הלכות ופסקים, אסופים מ"שולחן הטהור" אורח חיים ויורה דעה וספרי האחרונים, פשטנים ומקובלים, מחולקים לסדר שבתות שתי שנים.
להגאון האדיר בנסתר ובנגלה, רבן של כל בני הגולה, המקובל האלוקי, המפורסם בספריו הקדושים בכל קצות תבל, רבנו יוסף חיים זצוק"ל.
הספר עם כריכה קשה, מנוקד ובאותיות מאירות עיניים.