ריק

סה"כ: ₪0.00

משלי המגיד מדובנא על התורה

SKU:
89568
מחיר₪55.00

משלי המגיד מדובנא על התורה.

רבי יעקב קראנץ, שנוגע בכינויו ה"מגיד מדובנא" על שם עירו, נתפרסם בקהילות ישראל כמגיד מישרים שקירב ליבות ישראל לאביהם שבשמים.
ידוע היה כממשיל משלים נפלא ומשליו עשו להם שם בכל תפוצות ישראל.
בספר זה נלקטו מבחר משליו של המגיד מדובנא על סדר פרשות התורה.