ריק

סה"כ: ₪0.00

משל למה הדבר דומה

SKU:
48965
מחיר₪55.00

משל למה הדבר דומה - אוצר משלים בדרך התורה ובנתיב המידות.

המשל - סיפור קצר, מלבב, השובה ליבם של גדול כקטן, אולם בקפלי אדרתו חופן הוא אוצרות פז - פניני מחשבה ונטפי מוסר.
הנשכיל לחשוף מכמניו ? ספר זה מגיש לנו בעט אומן שלל משלים עתירי מסר ועמם - עומק חכמתם הגנוזה.
משלים קצרים וקולעים, נהדרים לספר על שולחן שבת, מעוררים את הלב והנשמה.
המשלים בנושאים מגוונים: אמונה וביטחון, יראת שמים, שמירת הלשון, מלחמת היצר, עבודת ה', עולם הזה ועולם הבא, ענוה, צדקה, ועוד ועוד...
מאות משלים נפלאים מפי המגיד מדובנא, החפץ חיים, הבעל שם טוב, ועוד.