ריק

סה"כ: ₪0.00

ספר התודעה

SKU:
55984
מחיר₪85.00

בספר התודעה נכללו עיקרי הלכות, מנהגי העדות השונות וטעמיהם, דברי עיון וחידושים מרתקים לכל חודשי השנה ומועדיה, תעניות וימי פגרה.

לספר, העוסק במועדי השנה, יצא מוניטין בכל רחבי העולם, וסוגים שונים של קוראים ומעיינים מוצאים בו את חפץ לבם. תלמידי חכמים ופשוטי עם מכל גווני הקשת היהודית.
660 עמודים בכריכה קשה.