ריק

סה"כ: ₪0.00

ספר עגלה איכותי - גדולי ספרד שליט"א

SKU:
07561
מחיר₪19.00

ספר עגלה איכותי מקרטון עם תמונות גדולי ספרד שליט"א.

מרן הגאון רבי דוד בצרי, כ"ק מרן האדמו"ר רבי דוד אבוחצירה, מרן הגאון רבי משה צדקה, מרן הגאון רבי דוד יוסף, מרן הגאון רבי בן ציון מוצפי, מרן הגאון רבי בניהו שמואלי, מרן הגאון רבי ראובן אלבז, מרן הגאון רבי שמעון בעדני, מרן הרשל"צ הגאון רבי אליהו בקשי דורון, מקן הרשל"צ הגאון רבי שלמה עמאר, מרן הרשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, מרן ראש הישיבה הגאון רבי שלום כהן.