ריק

סה"כ: ₪0.00

פאזל - הכותל המערבי - 250 חל'

SKU:
8112
מחיר₪60.00

פאזל הכותל המערבי - 250 חלקים.

גודל הפאזל 48 ס"מ * 34 ס"מ.

הכותל המערבי הוא החומה המערבית של בית המקדש שנחרב. הכותל המערבי נבנה בימי שלמה המלך.
במדרש מובא: "אמר רבי אחא לעולם אין השכינה זזה מכותל מערבי". לכל אורך השנים נהגו יהודים לעלות לירושלים ולהתפלל אל מול שריד בית מקדשנו, במיוחד בראשי חודשים ובשלושת הרגלים, בתפילה ובתקווה ש"תחזינה עינינו בשובך לציון..."