ריק

סה"כ: ₪0.00

רבי חיים

SKU:
27095
מחיר₪45.00

רבי חיים - עובדות, פנינים והנהגות מרבנו מרן שר התורה הגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי שליט"א.

הספר מכיל כ-400 דפי כרומו מנוקדים ובו סיפורים מאלפים המביאים לחיזוק בתורה, ביראת שמים ובמידות טובות ולחיזוק בעבודת ה'.
כמובן שאיננו מתיימרים להקיף את גדלותו העצומה של מרן שר התורה שליט"א בעמה התורה ובשקידתה, בדקדוק ההלכה וביראת שמים, אלא רק להציג מעט מזעיר להיכן זוכה להגיע מי שאמרו עליו רבותינו: "כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה...ונהנים ממנו עצה ותושיה...ומגדלותו ומרוממתו על כל המעשים".
בספר משולבות מאות תמונות צבעוניות מכל מהלך חייו של הרב.