ריק

סה"כ: ₪0.00

שולחן שבת ערוך + שולחן מועד ערוך (3 כרכים)

SKU:
59630
מחיר₪100.00

שולחן שבת ערוך - דרשות, רעיונות, חידושים וסיפורים על סדר פרשיות התורה. (2 כרכים)
שולחן מועד ערוך - דרשות, רעיונות, חידושים וסיפורים על מועדי ישראל. (כרך אחד)

ספר "שולחן שבת ערוך", הינו אוצר בלום של דרשות מרתקות לפרשיות השבוע, מאמרים, חידושים ופנינים.
רעיונות מקוריים, השקפה, סיפורים ומשלים מאלפים אשר מטרתם להאיר את פרשיות השבוע באור יקרות כך ששולחן השבת סביבו מתאחדים כל בני המשפחה מידי שבת בשבתו יהיה מעניין ומהנה יותר.
בכל פרשה ופרשה מוגשים:
* דרשת השבת - דרשה הבנויה על רעיון מוסרי ולקחו הנלמד מפרשת השבוע.
* מאמרי השבת - כולל רעיונות, השקפה ודברי מוסר חוצבי לבבות מדברי רבותינו גדולי הדורות, וכל זאת בשילוב משלים נאים המעוררים את הלבבות לאהבת ה' ולקיום מצותיו בשמחה.
* חידושים לשולחן שבת - בו לוקטו שושנים יפים לעטר בהם את שולחן השבת מהם יוכל הקורא להתבשם. פנינים נבחרים, רמזים יפים, רעיונות וגימטריות, ועוד.
* סיפורי השבת - כמה סיפורים מרתקים הנקראים בנשימה עצורה אשר ישאירו רושם רב על הקורא גם לאחר קומו מן הספר. סיפורי מופת אלו יביאו עימם מסר כביר הקשור לרעיון בפרשה.

ספר "שולחן מועד ערוך", בו ימצא הקורא כל מיני מטעמים ערוכים בכל, סדורים וברורים, כשולחן ערוך לכל, עליו מפה פרוסה, לכל רעב וצמא לשמוע דבר ה'.
לכל מועד מוקדש פרק ובו מוגש:

* דרשת המועד - דרשה הכוללת את רעיון המועד ולקחו בטוב טעם ודעת, הדרשה מלווה בסיפור מופת בעל מסר כביר או משל נאה המעורר את ליבות בני האדם לעבודת ה' בשמחה.
* מאמרי המועד - רעיונות מקוריים, השקפה, ודברי מוסר חוצבי לבבות מדברי רבותינו גדולי הדורות.
* חידושי המועד - חידושים קצרים נפלאים, רמזים, גימטריות, פנינים וחידושים נבחרים.
* סיפורי המועד - משלים מרגשים וסיפורים מרתקים הנקראים בנשימה עצורה, אשר ישאירו רושם קב על הקורא.
מטרת הסיפור להמחיש בצורה ברורה את הרעיון המוסרי על תכלית המועד וייחודו.