ריק

סה"כ: ₪0.00

שו"ת יביע אומר

SKU:
97843
מחיר₪550.00

שו"ת יביע אומר - 10 כרכים מאת הרב עובדיה יוסף זצוק"ל.

מהדורה חדשה ומתוקנת, שנת תשע"ה.
שו"ת יביע אומר הוא ספר השאלות והתשובות המרכזי של הרב עובדיה יוסף.
סדרה זו מונה עשרה כרכים המהווים אבן יסוד בפסיקת ההלכה בעשרות השנים האחרונות.
הספרים כוללים חקרי הלכה ובירורי דינים הלכה למעשה בכל מקצועות התורה, בעמקות ובהרחבה.

המהדורה החדשה עם עשרות תיקונים, מראי מקומות והוספות.
במהדורה זו שולבו הערות והארות שכתב הרב בשולי הספרים שבהם למד הרב עצמו.
ההערות מכילות אוצר בלום של פנינים ומרגליות השופכים אור ומוסיפים נופך של ממש לעניינים שנידונו בתשובות.