ריק

סה"כ: ₪0.00

שנות יהושע - תאריכי מאורעות התנ"ך

SKU:
21542
מחיר₪30.00

שנות יהושע - תאריכי קורות ימות עולם לפי סדר פסוקי התורה.

ספר זה נחלק לשני חלקים: חלק א' על פסוקי התורה וחלק ב' על נביאים וכתובים.
בספר מופיעים כל מאורעות התנ"ך עם המועד שבו הם התקיימו עפ"י סדר פסוקי התנ"ך.