ריק

סה"כ: ₪0.00

שניים מקרא ואחד תרגום - הוצאת היכלות

SKU:
95080
מחיר₪55.00

שניים מקרא ואחד תרגום (2 כרכים) באותיות יפות ומאירות עיניים.

שניים מקרא ואחד תרגום היא תקנה הלכתית לקרוא את פרשת השבוע פעמיים בנוסח המקרא ופעם נוספת עם תרגום.
מקור דין זה בגמרא, שם מובא: "אמר רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי: לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, ואפילו 'עטרות ודיבון', שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו".
סט זה בא לסייע בקריאת שניים מקרא ואחד תרגום - כל פסוק מהמקרא מובא פעמיים, בגדלים שונים, ולאחריו תרגום אונקלוס, כך שהקריאה נעשית ברצף, בקלות ובמהירות.
כולל פירוש רש"י באותיות עבריות עם ניקוד, וכולל ההפטרות.